- Specialiteiten

Oncologische voet

Door kanker en/of de behandeling tegen kanker kunnen er allerlei problemen ontstaan aan uw huid en/of nagels. Ook aan de huid en nagels van uw voeten. 

Ik heb speciale bijscholing gevolgd om de voeten van personen met kanker te kunnen behandelen en ben op de hoogte van eventuele contra-indicaties.

Door de kanker of de behandeling kan uw huid dun worden, droog worden, kunnen er kloven of blaren ontstaan.  Uw huid kan verkleuren of u kunt huiduitslag krijgen.  Ook aan uw nagels kunnen plotseling allerlei complicaties ontstaan: uw nagels kunnen scheuren, splijten, dun worden, ribbels krijgen, ingroeien of er kan een schimmel onder uw nagel ontstaan.  Reeds bestaande huid en nagel problemen kunnen verergeren.

Als u wordt behandeld met cytostatica en/of doelgerichte therapie dan kunt u het hand- en voetsyndroom ontwikkelen.  De huid van uw handpalmen en voetzolen kan rood worden, zeer pijnlijk zijn er kunnen blaren ontstaan en uw huid kan gaan vervellen.

Het is verstandig om uw voeten te laten controleren en behandelen voordat u met cytostatica begint. Dit om complicaties tijdens die behandeling te voorkomen.

Medisch Pedicure

Wat betekent medisch pedicure nou precies?


De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen.

 Daarnaast voert de medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit , zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (oa diabetes, reuma, spasticiteit) of andere oorzaken ( oa ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

 Afhankelijk van de klachten van de cliënt voert de medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Zij kent de juiste technieken, materialen en werkvolgorde. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen past ze antidruktechnieken toe of vervaardigt ortheses. Zij brengt nagelprothesen aan en voert nagelreparaties uit.

Om de nagel te reguleren plaatst ze nagelbeugels. Ook is de medisch pedicure op de hoogt van de verschillende contra-indicaties, waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. De medisch pedicure weet wanneer zij moet doorverwijzen naar andere disciplines, uiteraard via de desbetreffende huisarts.

De medisch pedicure is in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-, arbo-, en milieubeleid voor haar eigen bedrijf te ontwikkelen, hieraan richting te geven en het te borgen binnen haar bedrijf, zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. Zij werkt op vakkundige wijze  volgens de code van de voetverzorger van het HBA (HoofdBedrijfschap Ambachten)

 Vanaf 1 januari 2009 staan alle ( medisch) pedicures, als zij aan de toelatingseisen voldoen, vermeld in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Zorgverleners en consumenten kunnen hier gericht zoeken naar pedicures,gespecialiseerd in de zorg. Voor zorgverzekeraars biedt registratie in het KRP garantie voor de kwaliteit van de geregistreerde pedicures. Om geregistreerd te blijven in het KRP moet men binnen een periode van 3 jaar een bepaald aantal accreditatiepunten behalen. Dit houdt in dat de (medisch) pedicure gedurende deze 3 jaar verschillende seminairs, congressen en workshops kan volgen, waaraan punten zullen worden toegekend.

Voetkundig adviseur.

Ik heb de opleiding voetkundig adviseur gedaan ( module 1 podologie) .Hebt u vragen over uw voeten of welke (nieuwe) schoenen in uw peroonlijke situatie - denk hierbij o.a. aan werk, sport etc. - het meest geschikt voor u zijn, dan kan ik u een goed advies geven.

Medisch Pedicure Sport

Medisch sportpedicures behandelen atleten van elk niveau, die klachten hebben van de huid en/of nagels van de voeten, of die een preventief voetverzorgings- en/of schoenadvies wensen in het kader van hun sportuitoefening.

De primaire doelstelling van de medisch sportpedicure bestaat uit het verbeteren en/of optimaliseren van de conditie van de voeten van de atleet. De sportpedicure richt zich daarbij specifiek op het optimaal houden en het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid van huid en nagels van de voeten van atleten. De werkwijze van de sportpedicure bestaat uit het voorkomen, verminderen en/of opheffen van huid- en nagelproblemen van de voeten.

Een sportpedicure is inhoudelijk vooral gericht op het toepassen van voetverzorgingsmethoden en technieken bij sport gerelateerde problematiek. De sportpedicure kan een analyse maken van de voet-, huid- en nagelbelasting bij diverse takken van sport, een behandelplan opstellen, de behandeling uitvoeren en juiste adviezen geven. Het geven van advies kan over allerlei onderwerpen gaan zoals juiste voetzorg, het maken van een keuze van voetzorgproducten, keuze van diverse hulpmiddelen, adviseren een andere discipline te raadplegen (sportmasseur, sportpodotherapeut, sportfysiotherapeut), etc.

Dit diploma geeft recht op certificering in het SCAS, ( Stichting Certificering Assesoren in de Sport)

Diabetische voet

Mensen met diabetes kunnen complicaties hebben aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisatie ‘Diabetische Voet’ kan ik professionele hulp en verzorging geven. In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de ziektekostenverzekering gedekt. 

Reumatische voet

Voor iemand met reumatische klachten is het belangrijk om naar een pedicure te gaan die kennis heeft over deze ziekte en de gevolgen. Door mijn specialisatie kan ik zorgen voor drukverlichting bij knobbels en goede adviezen geven over materialen en hulpmiddelen.

Orthesiologie

Doordat ik een specialisatie heb in orthesiologie kan ik diverse drukplekken ontlasten, met name aan en tussen de tenen. Ook kan ik ortheses maken voor het reguleren van de teenstand (bijvoorbeeld bij hamertenen).

Vilttechniek

De vilttechniek wordt gebruikt om direct verlichting te bieden bij hevige drukpijnen aan de tenen of voet.

Nagelbeugeltechniek

Ik ben gespecialiseerd in nagelbeugeltechnieken. Dat betekent dat ik met behulp van metaal of kunststof een op maat gemaakte beugel kan maken die bedoeld is om de nagel naar een juiste vorm te corrigeren.

Codecertificaat

Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.